Acil Aydınlatma Ve Yönlendirme Sis. Hiz.

Acil Aydınlatma Ve Yönlendirme Sis. Hiz.

Binaların Yangından korunması yönetmeliği gereyi acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi, Kaçış yollarının aydınlatılması, Acil durum aydınlatması sistemi, Acil durum yönlendirmesi. Binaların yangın korunması yönetmeliğinde belirtilen bu maddelere uygun olarak acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi firmamız tarafından kurulmaktadır. Ayrıca Sistemde Oluşabilecek arızaların giderilmesi istemin periyodik olarak kontrol ve bakım hizmetleri yine firmamız tarafından verilmektedir.

Şebeke enerjisi kesildiğinde, içindeki batarya üzerinden çalışmaya devam ederek, belirli bir süre aydınlatmaya devam eden, aydınlatma armatürüdür. Acilde yanan ve sürekli yanan olmak üzere 2 tipi vardır. Acilde yanan tipinde, armatürün lambası elektrik varken yanmaz. Sürekli yanan tip her iki durumda da aydınlatmaya devam eder. Kesintide 1 saatten az olmamak üzere 3 saate kadar aydınlatmayı sürdürebilen tipleri bulunmaktadır.

Mesaj Gönder
Powered by